Baseball

Tréninkové pomůcky na baseball a softball vám napomohou vylepšit vaši sportovní přípravu či samotný trénink. Podílí se na kvalitnějším rozvinutí všech pohybových schopností – rychlost, síla, vytrvalost, obratnost a pohyblivost. Za úplně základní vybavení nutné pro provozování baseballu jsou považovány tři věci: míček, pálka a rukavice. V naší nabídce samozřejmě všechny tyto tři základní komponenty naleznete.

The training equipment for baseball and softball will help you improve your preparation and your training. These tools are great for evolving your motion abilities like speed, strength, agility and quickness. The fundamental baseball tools are bat, ball and glove all of that you can find in our offer.